Hjem

Nordre Riis


anno 1961

Henrik Holtskog står bak furustul.no og er et enkeltmannsforetak hvor målet er å nytte gårdens ressurser, maskinpark og egen skaperglede.

Gammel skikk på gårder har vært å etterlate dem i bedre skikk enn da man overtok den selv. Dette kan man fint overføre til verden og alt rundt oss, det er viktig for meg å utnytte jord og skog på en måte som bidrar til mindre fotavtrykk og bevaring av ressursene jeg råder over. Gården har endret form til en mer funksjonell arbeidsplass, hvor vi i stor grad slipper å tilpasse oss til eksisterende byggningsmasse og kan jobbe rasjonelt, effektivt og renslig i nyere lokaler. Vi startet opp med Gammelnorsk sau (villsau) ved siden av korndyrking, for å bevare jorda på gården og kunne tilby mat som ikke er klimafientlig og så bærekraftig som mulig.