Skogbruk

Gårdsskogen på 1600 dekar er en allsidig kilde til virke i forskjellige treslag og alder, den er best tjent med motormanuell hogst og derfor ønsker jeg å følge trestokken helt til kunde.

For å skjøtte egen og andres skog kan jeg tilby tjenester og produkter tilknyttet skogbruk.

Trefelling, rydding, planting, vegbygging, markberedning og drenering.

Jeg leverer gjerne tømmer og ved til deg som privat/næringskunde på bestilling.

Ønsker du/dere spesielle lengder eller dimensjoner i furu, gran, osp, ask e.l.

Kan dette være gunstig for deg som evt. ønsker rimelig trelast i gitte lengder og trestruktur.

Man kan unngå skjøter på lengre strekk i en konstruksjon og få den dimesjonen en ønsker.

For spesialtilpasset trelast, se: TØMMERPRODUKTER

Furustul.no

Tjenester/søkeord


 • Hogst
 • Trefelling
 • Stubbefjerning
 • Planting
 • Rydding
 • Markberedning
 • Kjøp/salg
 • Trelast
 • Vedsalg
 • Vegbygging
 • Vedlikehold