Jordbruk

Gården er på 100 dekar, hvorav 75 er dyrket mark.

Målet er å utnytte den på en egnet og bærekraftig måte.

Jeg tilbyr også tjenester innen jordbruk som grøfting, drenering, jordkantrydding m.m.


Hjemme dyrkes det korn og gress, sistnevnte pluss beiter forsyner en saueflokk siden 2015

Sau av vår eldste norske sauerase (gammelnorsk sau).

Disse dyrene har en egen evne til å klare seg mot kjente saueutfordringer, de har et bedre instinkt og spiser og andre vekster på et beite.

Dette gjør dem mer atraktive for meg som bonde, og gir et særpreg på kjøttet.

Når tiden er inne for slakting, selges dette fra gården og gjennom REKO til sluttbruker som et kortreist ferskt kvalitetsprodukt. Sauene våre går fritt ute med vinterforing inne, de har alltid fri tilgang på beite og frisk luft. De er 100% gressforet, de kan få noe kraftfor og lauv, epler etc. i tillegg til kosten som ekstra kos, men kosten er basert på apetittforing, samt det de finner på forskjellige beiter.

Rasen er en nett sau, som ikke er avlet for ekstrem ytelse. Gir da noe mindre kjøtt pr. dyr, men vi ønsker heller noen ekstra friske dyr enn færre med stor vekt, stort lammetall, og større plager/ulemper. Fokus på at dyrene klarer seg selv under lamming, er gode mot lammene og at alle dyr har det godt i flokken. Dyr som trives, holder seg friske og gir oss god samvittighet når vi vet de har hatt en flott oppvekst hos oss.

Følg med på linken: FOR SALG


gården 2020
Furustul.no